Logo Jongerenparticipatie
 • jongerenparticipatie

  Overheden, corporaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven willen graag draagvlak voor hun beleid. Daarom betrekken ze steeds vaker burgers (klanten) bij beleidsvorming. Stichting Jongeren-Participatie.nl ondersteunt organisaties bij het betrekken van jongeren.

  Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van de invloed die ze hebben op hun eigen leefomgeving zonder dat ze daarvoor naar de stembus hoeven. Het kan daarbij gaan om projecten waarbij wij jongeren betrekken bij de (lokale) politiek, maar ook om projecten waarbij wij jongeren ondersteunen in hun weg naar werk. Jongeren en arbeidsmarktparticipatie is een thema dat steeds meer onze aandacht vraagt als gevolg van de stijgende jeugdwerkloosheid.

  Wij promoten actief burgerschap, wederzijds begrip tussen jongeren onderling, tussen jongeren en ouderen en tussen jongeren van verschillende culturen.

  Neem vrijblijvend contact met ons op als u meer wilt weten.

  Contact Hanneke Huls 06 509 06 129
 • Wat is

  jongerenparticipatie

  Jongerenparticipatie is jongeren op een actieve manier betrekken (al dan niet bij beleidsvorming). Jongerenparticipatie is het aangaan van een blijvende relatie. Het vergt onderhoud, inzet en hart voor de zaak. Wij bieden u projecten die zich kunnen nestelen in regulier beleid. Wanneer wij weg zijn, heeft u de instrumenten en de kennis om die relatie zelf te onderhouden.

  Ervaring leert ons dat jongeren gemotiveerd zijn en blijven als er een combinatie is van snel resultaat, een spannende beleving en wanneer jongeren zich serieus genomen voelen. Het geven van verantwoordelijkheid speelt bij jongeren vaak een grote rol.

  Onze aanpak kenmerkt zich door een hoog DoeHetZelf gehalte. Zelf doen schenkt verantwoordelijkheid en stimuleert creativiteit. Wij bieden de infrastructuur, en de jongeren helpen met bouwen en vormgeven.

  Contact Hanneke Huls 06 509 06 129
 • Waarom

  jongerenparticipatie

  Jongerenparticipatie is geen kunstje. Wij zien in de praktijk dat jongerenparticipatie complex is en een arbeidsintensieve onderneming is. Het is echter een onderneming die veel voldoening geeft en bijdraagt aan een open samenleving en draagvlak voor beleid. Goede jongerenparticipatie is moeilijk, zelfs als bestuurders alleen kiezen voor het samenstellen van bijvoorbeeld een jongerenadviesteam, is dit al een hele klus:

  • waar haal je de jongeren vandaan?
  • hoe zorg je voor een goede afspiegeling (jong en oud, vwo, havo en vmbo, werkende jongeren)?
  • hoe vaak laat je ze samenkomen?
  • wat doe je als ze bij elkaar komen?
  • hoe zorg je ervoor dat ze daadwerkelijk op komen dagen?
  • hoe borg je jongerenparticipatie in je organisatie?
  Kortom, er zijn heel wat praktische en organisatorische opgaves bij het opzetten en implementeren van jongerenparticipatie. Wij helpen u graag bij dit vraagstuk.

  Contact Hanneke Huls 06 509 06 129